Prodej čistící a monitorovací techniky pro kanalizační systémy Verkauf der Reinigungs- und Überwachungstechnik für Kanalsysteme


Podnikatelský servis – zakládání firem, vedení firemní agendy Unternehmensservice - Firmengründung, Führung der Firmenagenda
Vedení účetnictví a daňové evidence Buchhaltungskanzlei
Finanční poradenství Finanzberatung
Tlumočnické a překladatelské služby - soudně ověřené překlady, konferenční tlumočení Dolmetschen und Übersetzungen (beglaubigte Übersetzungen, Konferenzdolmetschen usw.)
Prodej čistící a monitorovací techniky pro kanalizační systémy Verkauf der Reinigungs- und Überwachungstechnik für Kanalsysteme
Poradenství a podpora při podnikání v Rakousku Beratung und Unterstützung beim Unternehmen in Tschechien

Havlíčkova 11, 66902 Znojmo - Česká republika

Tel.: +420603805904
Email:   info@graceservis.com
IČO: 26242583      
DIČ: CZ26242583